PROJEKTY A REKONSTRUKCE


Vážení návštěvníci a příznivci zámku Slezské Rudoltice.

  • Dovolte rovněž, abychom Vás informovali, že se nám podařila získat dotace z EU na celkovou rekonstrukci zámku, která proběhne v letech 2020 - 2022. Budeme se snažit prohlídky zámku zpřístupnit i po dobu rekonstrukce. Veřejnost proto prosíme o pochopení při této rekonstrukci. Stavební práce budou prováděny s největší ohleduplností vůči bezpečnosti návštěvníků. Samotného návštěvního provozu a kulturních akcí v zámeckých zahradách a v parku se tato stavební činnost nedotkne.

Partnerství dvou zámků

    V současné době probíhá projekt pod názvemPARTNERSTVÍ DVOU ZÁMKŮJedná se o hrad Moszna v Polské republice a zámek Slezské Rudoltice.Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd.

   V rámci aktivit byly vybudovány nová sociální zařízení pro návštěvníky zámku. Byly rekonstruovány původní rozvody vody a odpady. Byly kompletně zrekonstruovány elektrické rozvody. Další aktivitou byla výroba a montáž 3 ks nových dřevěných vrat. 1 ks vrat byl instalován na vstupu z nádvoří zámku do kaple a zbylé 2 ks na vstupech do prostor zámku. V rámci aktivity - propagace bylo vytištěno celkem 10.000 ks letáků v českém a polském jazyce. 


"Slezsko bez hranic - Hrady a zámky"

     Projekt je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a umožňuje financování přeshraničních projektů. Je podpořen v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko a financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se revitalizaci hradu Moszna PR, zámku Linhartovy ČR a zámku ve Slezských Rudolticích. Vedoucí celého společného projektu, je Województwo Opolskie.

     Hlavním cílem projektu je zvýšení návštěvnosti regionu na obou stranách hranice. Následný zvýšený počet návštěvníků má za cíl vzniku nových služeb, vytvoření nových pracovních míst a tím i zvýšit ekonomický růst našeho regionu.

     Dle projektové dokumentace se v průběhu přípravy projektu uskutečnila řada oficiálních setkání a dalších pracovních konzultací, kterých se zúčastňovali starostové, zástupci všech institucí a také kasteláni zámeckých objektů, než se podařilo nalézt společné komplexní řešení, jak naplnit hlavní cíl projektu. Celkový rozpočet oprav všech památek je 3 382 360,15 €. Každá ze zúčastněných stran se bude podílet z vlastních zdrojů desetiprocentní spoluúčastí.

     Každý z uvedených partnerů má v projektu daný finanční podíl, na opravy svých památek. Všichni se podílejí také na financování aktivit a propagací projektu.

     Polský hrad Moszna, který je jedním z nejhodnotnějších historických objektů ve Slezsku a který je vzdálen od hranice s ČR přibližně dvacet kilometrů, se vztahuje částka 2 072 879,91 €. Samostatný hrad je výjimečný svou architekturou, má 365 místností a 99 věží. Nachází se v překrásném parku, který je protkán vodními kanály s rododendrony, azalky a je osázen 300 letými duby a 200 let starými lípami.

     Zámek v Linhartovech dostal částku 1 189 940,00 €, nachází se necelých 10 km za Krnovem při pravém břehu řeky Opavice. Řeka zde tvoří státní hranici mezi ČR a Polskem. Zámek je od ní vzdálen asi 50 m. Je to rozsáhlá stavba, tvořená čtyřmi křídly, s jednou válcovitou věží. Kolem zámku se rozprostírá anglický park ve kterém se nacházejí vzácné dřeviny. Stáří nejstaršího dubu se odhaduje na 850 let.

    Obec Slezské Rudoltice získala nejmenší, ale i tak významnou finanční částku 415 548,54 €. Zámek prošel za staletí několika přestavbami. Od středověké tvrze, renesanci až po barokní styl. Největšího rozkvětu a slávy se dočkal v 18. století, kdy byl jeho majitelem Albertem z Hodic povznesen na kulturní centrum Slezska a kterému se následně začalo právem říkat Slezské Versallies.

    Plánované stavební práce na zámku ve Slezských Rudolticích předpokládají úpravu zámeckých chodeb, výměnu interiérových dveří v přízemí a prvním patře zámku. Výměnu střešní krytiny, opravu schodiště, částečnou opravu a nátěr fasády, repasování původních oken, výměnu dlažby na nádvoří. Patřičná část finančních prostředků bude použita na opravu fasády koníren (bývalá zámecká vinárna), výměny oken, dveří a odizolování budovy ze strany zámeckých zahrad.

    Z rozpočtu jsou vyčleněny i finance na propagační a informační aktivity. Zpracování propagačního filmu, vydávání map, textových průvodců v různých jazykových mutacích. Celý projekt řídí a koordinuje Programová rada, která je složena ze statutárních zástupců obcí, zástupců vedení objektů a kastelánů, památkářů apod. Veškeré obnovy, opravy a revitalizace památek budou prováděny podle stavebních projektu. Stavební práce budou naplánovány tak, aby neovlivňovaly provoz všech objektů.