SVATEBNÍ OBŘADY


                     VÍKENDOVÉ TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ PRO LETNÍ SEZÓNU 2023
                                                                                        1. 7. 2023
                                                                                      15. 7. 2023
                                                                                     29. 7. 2023
                                                                                      12. 8. 2023
                                                                                     26. 8. 2023Zámek Slezské Rudoltice je kulturní památka, ve kterém jsou instalovány historické sbírky. Zámek je zařízen a vybaven obrazy, uměleckými předměty, historickým mobiliářem. Patří k oblíbeným turistickým cílům a nejnavštěvovanějším objektům regionu. V době konání svatebních obřadů se turistický provoz ve svatebních prostorách zámku omezuje. Zámek Slezské Rudoltice umožňuje svatební obřady v následujících prostorách zámku.
                                                                  Zámecká kaple 

 Vysoká kaple s barokní štukovou výzdobou a obrazy. Nachází se v přízemí východního traktu, přístupná z nádvoří. Kapacita kaple je 100 míst na sezení a cca 100 míst na stání. 

                                                                             Malý sál

Malý sál je určen především pro menší svatební obřady. Kapacita je do 20 osob. 

                                                                          Ceník

Cena za obřad v zámecké kapli  je 3000,- Kč bez DPH. 

Cena za obřad v malém sále je 2000,- Kč bez DPH.

Cena za obřad v zámeckých zahradách 5000,- Kč bez DPH. ( v ceně je započtena příprava obřadního místa)

Cena za obřad v zámecké expozici 5000,- Kč bez DPH (max počet osob 20).


                                                                          Zámecký park 

Park francouzského a anglického typu s udržovanou zelení. Kapacita neomezená.
Informace k využití prostor rudoltického zámku ke svatebním obřadům Rudoltický zámek a zámecký park - je místem úředně určeným pro konání svatebních obřadů. Je místem, o něž snoubenci pro jeho atraktivitu jeví zájem a pro konání svatebních obřadů je proto místem vhodným. Pro rezervaci termínu první kontaktujte kastelána* zámku (tel. 603 455 591 ), v případě nepřítomnosti kastelána kontaktujte Obecní úřad Slezské Rudoltice tel. č. 554 656 105.

* nutno se informovat u kastelána (na zámku mohou probíhat různé kulturní akce)


                                                   Termín využití prostor zámku 

 Snoubenci si dohodnou termín konání svatebního obřadu na OÚ Slezské Rudoltice (datum a hodinu). Po potvrzení termínu, který potvrdí svým podpisem, že byli obeznámeni s podmínkami konání zaplatí poplatek za možnost využití zámeckých prostor. Potvrzení se vyžaduje zpravidla od obou snoubenců, u cizinců stačí podpis jednoho ze snoubenců, popř. podpis jimi pověřeného prostředníka. Osobní návštěva zámku je pro svatebčany před obřadem nutná pro dohodnutí se s vedením zámku.
Pracovník zámku podá příslušné informace a umožní zájemcům o svatební obřad návštěvu prostor vyhrazených pro samotný obřad. V zájmu všech, kteří se podílejí na přípravě i průběhu svatebních obřadů je, aby snoubenci, příbuzní i hosté byli spokojeni. Proto, pokud máte jakékoliv další požadavky nebo připomínky, sdělte je včas minimálně pět dnů před obřadem. Bude-li to reálné, vyhovíme Vám. (nedomlouvejte si výzdobu a jiné věci s jinou stranou, před konzultaci s vedením zámku)Kontakt: Zámek Slezské Rudoltice č.p. 1, 793 97, tel.: 603 455 591


Podmínky pro využití prostor v zámku Slezské Rudoltice ke svatebnímu obřadu


                                                                        Finanční podmínky 

 Poplatek za možnost realizace svatebního obřadu v prostorách zámeckého areálu uhradí snoubenci nejpozději týden před obřadem na podatelně OÚ Slezské Rudoltice.


                                                               Technické podmínky 

 Svatební obřad se koná v provozní době kdy je zámek přístupný návštěvníkům a v prostorách, které jsou součástí návštěvnické trasy. A nebo po dohodě s vedením zámku je možno i v jiném termínu. Do zámeckého parku v případě zájmu umožní správa zámku připojení k elektrické zásuvce.


                                                                Délka konání obřadu 

Na svatební obřad, včetně fotografování v kapli a na nádvoří zámku, je vyhrazeno 40 minut ( nebo dle domluvy s vedením zámku). Snoubenci jsou o podmínkách konání obřadu a fotografování povinni uvědomit fotografa. Dohodnutý časový harmonogram je nutno dodržet. Pokud je harmonogram v některém bodu narušen (např. pozdním příjezdem), musí být operativně zkrácen a nebo upraven dle domluvy s vedením zámku. Hudební produkce není součástí obřadu. Pokud bude při obřadu použita reprodukovaná hudba, snoubenci si zajistí vlastní hudbu na elekt. nosiči (nejlépe flash disk).


                                                                          Fotografování 

 Fotografování a filmování svatebního obřadu v zámeckém areálu, kde se obřad uskutečňuje je povoleno. Na přístupové cestě do kaple pouze v případě, že nebrání průchodu návštěvníkům zámecké expozice. V těchto prostorách není zpoplatněno. Bezplatné pořizování záběrů v těchto prostorách platí pouze pro páry sezdané na zámku ve Slezských Rudolticích.


                                                                                 Příchod 

 Svatebčané se dostaví nejpozději 15 min. před obřadem. Zde je přivítá ceremoniářka, která je seřadí a uvede do zámku podle místa určení konání svatebního obřadu. Organizace obřadu je zajištěna pracovníky matriky. Vzhledem k tomu, že svatební obřady probíhají v bezpečnostním režimu památkového objektu, je nezbytné, aby všichni svatební hosté plně respektovali pokyny těchto pracovníků (zákaz kouření, pohyb pouze ve vyhrazených prostorách, dodržení časového harmonogramu apod.)- dodržet doporučený počet účastníků obřadu je s ohledem na kapacitu prostoru- v době obřadu není v objektu možné požívání alkoholických nápojů, kromě přípitku snoubenců a svědků. - v duchu zvyklostí nelze na novomanžele házet rýži, hrách, konfety či cokoli jiného, rozbíjet talíř pro štěstí apod. (toto omezení platí pro celý areál zámku včetně nádvoří a zámeckého parku).- chůze po dláždění nádvoří vyžaduje zvýšenou opatrnost (starší hosty je třeba upozornit na výstup po schodech, popř. těmto hostům zajistit doprovod).- parkování je možné pouze mimo prostory zámku na parkovištích obce. Snoubenci seznámí řidiče předem s parkováním u zámku. 
FOTOGALERIE