SVATEBNÍ OBŘADY


     Zámek Slezské Rudoltice je kulturní památka, ve kterém jsou instalovány historické sbírky. Zámek je zařízen a vybaven obrazy, uměleckými předměty, historickým mobiliářem. Patří k oblíbeným turistickým cílům a nejnavštěvovanějším objektům regionu. V době konání svatebních obřadů se turistický provoz ve svatebních prostorách zámku omezuje.  Zámek Slezské Rudoltice umožňuje svatební obřady v následujících prostorách zámku.

Zámecká kaple

     Vysoká kaple s barokní štukovou výzdobou a obrazy. Nachází se v přízemí východního traktu, přístupná z nádvoří. Kapacita kaple je 100 míst na sezení a cca 100 míst na stání. 


                                                                                        Ceník

Cena za svatební obřad je  1.500,- Kč bez DPH za standardní výzdobu. Obřad v zámeckých zahradách 2000,- Kč bez DPH. Obřad v zámecké expozici 5000,- Kč bez DPH (max počet osob 20).

Zámecký park

 Park francouzského a anglického typu s udržovanou zelení. Kapacita neomezená.

Informace k využití prostor rudoltického zámku ke svatebním obřadům

     Rudoltický zámek  a zámecký park - je místem úředně určeným pro konání svatebních obřadů. Je místem, o něž snoubenci pro jeho atraktivitu jeví zájem a pro konání svatebních obřadů je proto místem vhodným. Pro rezervaci termínu první kontaktujte kastelána* zámku (tel. 603 455 591 ), v případě nepřítomnosti kastelána kontaktujte Obecní úřad Slezské Rudoltice tel. č. 554 656 105.

* nutno se informovat u kastelána (na zámku mohou probíhat různé kulturní akce)  


Termín využití prostor zámku

     Snoubenci si dohodnou termín konání svatebního obřadu na OÚ Slezské Rudoltice (datum a hodinu). Po potvrzení termínu, který potvrdí svým podpisem, že byli obeznámeni s podmínkami konání zaplatí poplatek za možnost využití zámeckých prostor. Potvrzení se vyžaduje zpravidla od obou snoubenců,   u cizinců stačí podpis jednoho ze snoubenců, popř. podpis jimi pověřeného prostředníka. Osobní návštěva zámku je pro svatebčany před obřadem nutná pro dohodnutí se s vedením zámku.

     Pracovník zámku podá příslušné informace a umožní zájemcům o svatební obřad návštěvu prostor vyhrazených pro samotný obřad. V zájmu všech, kteří se podílejí na přípravě i průběhu svatebních obřadů je, aby snoubenci, příbuzní i hosté byli spokojeni. Proto, pokud máte jakékoliv další požadavky nebo připomínky, sdělte je včas minimálně pět dnů před obřadem. Bude-li to reálné, vyhovíme Vám. 
(nedomlouvejte si výzdobu a jiné věci s jinou stranou, před konzultaci s vedením zámku)
Kontakt: Zámek Slezské Rudoltice č.p. 1, 793 97, tel.:  603 455 591

     Podmínky pro využití prostor v zámku Slezské Rudoltice ke svatebnímu obřadu

Finanční podmínky

   Poplatek za možnost realizace svatebního obřadu v prostorách zámeckého areálu uhradí snoubenci nejpozději týden před obřadem na podatelně OÚ Slezské Rudoltice.

Technické podmínky

     Svatební obřad se koná v provozní době kdy je zámek přístupný návštěvníkům a v prostorách, které jsou součástí návštěvnické trasy. A nebo po dohodě s vedením zámku je možno i v jiném termínu.
Do zámeckého parku v případě zájmu umožní správa zámku připojení k elektrické zásuvce.

Délka konání obřadu

     Na svatební obřad, včetně fotografování v kapli a na nádvoří zámku, je vyhrazeno 40 minut ( nebo dle domluvy s vedením zámku). Snoubenci jsou o podmínkách konání obřadu a fotografování povinni uvědomit fotografa. Dohodnutý časový harmonogram je nutno dodržet. Pokud je harmonogram v některém bodu narušen (např. pozdním příjezdem), musí být operativně zkrácen a nebo upraven dle domluvy s vedením zámku. Hudební produkce není součástí obřadu. Pokud bude při obřadu použita reprodukovaná hudba, snoubenci si zajistí vlastní hudbu na elekt. nosiči (nejlépe flash disk).

Fotografování

     Fotografování a filmování svatebního obřadu v zámeckém areálu, kde se obřad uskutečňuje je povoleno. Na přístupové cestě do kaple pouze v případě, že nebrání průchodu návštěvníkům zámecké expozice. V těchto prostorách není zpoplatněno. Bezplatné pořizování záběrů v těchto prostorách platí pouze pro páry sezdané na zámku ve Slezských Rudolticích.

Příchod

     Svatebčané se dostaví nejpozději 15 min. před obřadem. Zde je přivítá ceremoniářka, která je seřadí a uvede do zámku podle místa určení konání svatebního obřadu. Organizace obřadu je zajištěna pracovníky matriky. Vzhledem k tomu, že svatební obřady probíhají v bezpečnostním režimu památkového objektu, je nezbytné, aby všichni svatební hosté plně respektovali pokyny těchto pracovníků (zákaz kouření, pohyb pouze ve vyhrazených prostorách, dodržení časového harmonogramu apod.)
- dodržet doporučený počet účastníků obřadu je s ohledem na kapacitu prostoru
- v době obřadu není v objektu možné požívání alkoholických nápojů, kromě přípitku snoubenců a svědků.  
- v duchu zvyklostí nelze na novomanžele házet rýži, hrách, konfety či cokoli jiného, rozbíjet talíř pro štěstí apod. (toto omezení platí pro celý areál zámku včetně nádvoří a zámeckého parku).
- chůze po dláždění nádvoří vyžaduje zvýšenou opatrnost (starší hosty je třeba upozornit na výstup po schodech, popř. těmto hostům zajistit doprovod).
- parkování je možné pouze mimo prostory zámku na parkovištích obce. Snoubenci seznámí řidiče předem s parkováním u zámku. 

FOTOGALERIE